Burzitida ruky - Ruka

Popis: Onemocnění měkké tkáně způsobené zatěžováním, přetížením nebo tlakem - Burzitida ruky - Ruka
Kód diagnózy dle MKN-10: M7014

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M70 - Onemocnění měkké tkáně způsobené zatěžováním, přetížením nebo tlakem
Diagnóza: Burzitida ruky