Jiná burzitida kolena - Pánevní krajina a stehno

Popis: Onemocnění měkké tkáně způsobené zatěžováním, přetížením nebo tlakem - Jiná burzitida kolena - Pánevní krajina a stehno
Kód diagnózy dle MKN-10: M7055

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M70 - Onemocnění měkké tkáně způsobené zatěžováním, přetížením nebo tlakem
Diagnóza: Jiná burzitida kolena