Jiná infekční burzitida - Jiné-hlava,krk,trup

Popis: Jiné burzopatie - Jiná infekční burzitida - Jiné-hlava,krk,trup
Kód diagnózy dle MKN-10: M7118

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M71 - Jiné burzopatie
Diagnóza: Jiná infekční burzitida