Fibromatóza plantární fascie - Nadloktí

Popis: Fibroblastická onemocnění - Fibromatóza plantární fascie - Nadloktí
Kód diagnózy dle MKN-10: M7222

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M72 - Fibroblastická onemocnění
Diagnóza: Fibromatóza plantární fascie