Fibromatóza plantární fascie - Pánevní krajina a stehno

Popis: Fibroblastická onemocnění - Fibromatóza plantární fascie - Pánevní krajina a stehno
Kód diagnózy dle MKN-10: M7225

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M72 - Fibroblastická onemocnění
Diagnóza: Fibromatóza plantární fascie