Fibromatóza pseudosarkomatózní - Ruka

Popis: Fibroblastická onemocnění - Fibromatóza pseudosarkomatózní - Ruka
Kód diagnózy dle MKN-10: M7244

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M72 - Fibroblastická onemocnění
Diagnóza: Fibromatóza pseudosarkomatózní