Fibromatóza pseudosarkomatózní - Lokalizace NS

Popis: Fibroblastická onemocnění - Fibromatóza pseudosarkomatózní - Lokalizace NS
Kód diagnózy dle MKN-10: M7249

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M72 - Fibroblastická onemocnění
Diagnóza: Fibromatóza pseudosarkomatózní