Myalgie - Ramenní krajina

Popis: Jiná onemocnění měkké tkáně‚ nezařazené jinde - Myalgie - Ramenní krajina
Kód diagnózy dle MKN-10: M7911

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M79 - Jiná onemocnění měkké tkáně‚ nezařazené jinde
Diagnóza: Myalgie