Myalgie - Jiné-hlava,krk,trup

Popis: Jiná onemocnění měkké tkáně‚ nezařazené jinde - Myalgie - Jiné-hlava,krk,trup
Kód diagnózy dle MKN-10: M7918

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M79 - Jiná onemocnění měkké tkáně‚ nezařazené jinde
Diagnóza: Myalgie