Fibromyalgie - Nadloktí

Popis: Jiná onemocnění měkké tkáně‚ nezařazené jinde - Fibromyalgie - Nadloktí
Kód diagnózy dle MKN-10: M7972

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M79 - Jiná onemocnění měkké tkáně‚ nezařazené jinde
Diagnóza: Fibromyalgie