Fibromyalgie - Pánevní krajina a stehno

Popis: Jiná onemocnění měkké tkáně‚ nezařazené jinde - Fibromyalgie - Pánevní krajina a stehno
Kód diagnózy dle MKN-10: M7975

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M79 - Jiná onemocnění měkké tkáně‚ nezařazené jinde
Diagnóza: Fibromyalgie