Idiopatická osteoporóza s patologickou frakturou - Lokalizace NS

Popis: Osteoporóza s patologickou zlomeninou – frakturou - Idiopatická osteoporóza s patologickou frakturou - Lokalizace NS
Kód diagnózy dle MKN-10: M8059

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M80 - Osteoporóza s patologickou zlomeninou – frakturou
Diagnóza: Idiopatická osteoporóza s patologickou frakturou