Osteoporóza z nečinnosti - Mnohočetné lokalizace

Popis: Osteoporóza bez patologické fraktury - Osteoporóza z nečinnosti - Mnohočetné lokalizace
Kód diagnózy dle MKN-10: M8120

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M81 - Osteoporóza bez patologické fraktury
Diagnóza: Osteoporóza z nečinnosti