Osteoporóza způsobená léčivy - Předloktí

Popis: Osteoporóza bez patologické fraktury - Osteoporóza způsobená léčivy - Předloktí
Kód diagnózy dle MKN-10: M8143

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M81 - Osteoporóza bez patologické fraktury
Diagnóza: Osteoporóza způsobená léčivy