Osteoporóza způsobená léčivy - Ruka

Popis: Osteoporóza bez patologické fraktury - Osteoporóza způsobená léčivy - Ruka
Kód diagnózy dle MKN-10: M8144

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M81 - Osteoporóza bez patologické fraktury
Diagnóza: Osteoporóza způsobená léčivy