Idiopatická osteoporóza - Lokalizace NS

Popis: Osteoporóza bez patologické fraktury - Idiopatická osteoporóza - Lokalizace NS
Kód diagnózy dle MKN-10: M8159

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M81 - Osteoporóza bez patologické fraktury
Diagnóza: Idiopatická osteoporóza