Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova] - Mnohočetné lokalizace

Popis: Osteoporóza bez patologické fraktury - Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova] - Mnohočetné lokalizace
Kód diagnózy dle MKN-10: M8160

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M81 - Osteoporóza bez patologické fraktury
Diagnóza: Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova]