Downův syndrom

Popis: Downův syndrom
Kód diagnózy dle MKN-10: Q90

Kapitola: XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou Q90

Počet hospitalizací s diagnózou Q90

Podrobné informace o nemoci

Downův syndrom

Downův syndrom je vrozenou vývojovou vadou spojenou s mentální retardací a způsobenou chromozomální aberací – trizomií chromozomu 21. Tato vada je diagnostikovatelná již v těhotenství v rámci prenatálního...


pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara