Jiná delece části chromozomu

Popis: Jiná delece části chromozomu
Kód diagnózy dle MKN-10: Q935

Kapitola: XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality
Skupina: Q93 - Monosomie a delece autozomů‚ nezařazená jinde

Podrobné informace o nemoci

Angelmanův syndrom

Angelmanův syndrom je vzácná vrozená geneticky podmíněná vývojová porucha postihující především nervový systém. Výskyt tohoto onemocnění se pohybuje kolem 1:16 000, přičemž nejčastěji bývají postiženy dívky. Příčinou...