Bolest v hrdle

Popis: Bolest v hrdle
Kód diagnózy dle MKN-10: R070

Kapitola: XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde
Skupina: R07 - Bolest v hrdle a na hrudi

Podrobné informace o nemoci

Bolest na hrudi

Bolest na hrudi mívá často charakter tlaku, pocitu sevření. Při zjišťování původu bolesti je důležité ptát se na její lokalizaci, zda se šíří z místa vzniku, jaký má charakter, trvání, zda existuje úlevová poloha,...