Zavřená - Zavřená

Popis: Zlomenina horní končetiny‚ úroveň neurčena - Zavřená - Zavřená
Kód diagnózy dle MKN-10: T100

Kapitola: XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin
Diagnóza: Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena