Zavřená - Zavřená

Popis: Zlomenina dolní končetiny‚ úroveň neurčena - Zavřená - Zavřená
Kód diagnózy dle MKN-10: T120

Kapitola: XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin
Diagnóza: Zlomenina dolní končetiny, úroveň neurčena