Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami