Foniatrie

Foniatrie patří mezi specializační obor otorinolaryngologie a zabývá se diagnostikou a léčbou poruch mluvení pacienta, které mohou být způsobeny problémy s hlasem, řečí, sluchem. Obtíže mohou být vrozené i získané. Specialistou je foniatr.

pletení a háčkování