Lékařská genetika

Lékařská genetika je odvětví medicíny zabývající se dědičností, lidským genomem a poruchami z  něj vyplývajícími, jedná se o genetické nemoci, např. cystická fibróza, svalové dystrofie. Dokáže určit rizika spojená s početím dítěte a pravděpodobností, že se u něj porucha projeví, tj. že bude mít vadný gen, který se vyskytuje v rodině aj. Specialista je genetik.

Nemoci z oboru lékařská genetika

pletení a háčkování