Geriatrie

Geriatrie se zabývá problémy a nemocemi spojenými se stářím, jež mají svá specifika, bývají dlouhodobé a zhoršující se. Spojuje poznatky z mnoha oborů, např. neurologie, psychiatrie, fyzioterapie, ergoterapie, ošetřovatelství. Specialista je geriatr.

pletení a háčkování