Kardiochirurgie

Kardiochirurgie je chirurgickým oborem řešícím operačně nemoci srdce, může jít o nemoci chlopní, plastika či výměna chlopní, poškození koronárních tepen, provedení koronárního bypassu, srdce samotného, kdy je nutná transplantace aj. Specialistou je kardiochirurg.

Týká se části těla

pletení a háčkování