adaptace fyziologická

V non-genetické biologické změny organismu v reakci na výzvy ve svém prostředí.

Kód deskriptoru: G07.700.062

Jevy a procesy
G07.700.062 - adaptace fyziologická
G07.700.062.133 - aklimatizace
G07.700.062.796 - sůl - tolerance
G07.700.280 - přesuny tekutin
G07.700.320 - růst a vývoj
G07.700.345 - homeostáza
G07.700.370 - Horméza
G07.700.560 - pohyb
G07.700.620 - nutriční procesy
G07.700.760 - tolerance záření
G07.700.830 - stres fyziologický
G07.700.850 - vnímání teploty
G07.700.915 - viry -šíření
G16.100.057 - adaptace biologická
G16.100.057.500 - adaptace fyziologická
G16.100.057.500.133 - aklimatizace
G16.100.057.500.274 - alostáza
G16.100.057.500.535 - termoregulace

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.