zemědělství

Věda o obdělávání půdy, rostlinné výroby, a chov hospodářských zvířat.

Kód deskriptoru: J01.040

Technologie, průmysl a zemědělství
J01.040 - zemědělství
J01.040.090 - chov zvířat
J01.040.207 - včelařství
J01.040.226 - biologická ochrana
J01.040.246 - mlékárenství
J01.040.413 - zahradničení
J01.040.581 - hydroponie
J01.040.895 - biozemědělství
J01.040.947 - kontrola plevele
J01.219 - obchod
J01.293 - inženýrství
J01.576 - průmysl
J01.675 - vojenská věda
J01.780 - elektrárny
J01.897 - technologie
J01.937 - doprava

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování