aminokyseliny

Organické sloučeniny, které obvykle obsahují aminoskupinu (-NH2) a karboxylovou (-COOH) skupiny. Dvacet alfa-amino kyseliny jsou podjednotky, které se polymerovat za vzniku proteinů.

Kód deskriptoru: D12.125

Chemikálie a léčiva
D12.125 - aminokyseliny
D12.125.042 - alanin
D12.125.067 - aminokyseliny kyselé
D12.125.190 - aminobutyráty
D12.125.213 - aminokapronáty
D12.125.311 - kanavanin
D12.125.373 - kreatin
D12.125.481 - glycin
D12.125.526 - homoserin
D12.125.608 - kynurenin
D12.125.730 - kyselina oxamová
D12.125.740 - fosfoaminokyseliny
D12.125.755 - kyselina chischalová
D12.125.837 - serin
D12.125.901 - threonin
D12.644 - peptidy
D12.776 - proteiny

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování