antigeny bakteriální

Látky zpracovaných bakterií, které mají antigenní aktivitu.

Kód deskriptoru: D23.050.161

Chemikálie a léčiva
D23.050 - antigeny
D23.050.063 - alergeny
D23.050.161 - antigeny bakteriální
D23.050.161.050 - adheziny bakteriální
D23.050.161.386 - lepromin
D23.050.161.616 - polysacharidy bakteriální
D23.050.161.821 - stafylokokový protein A
D23.050.161.845 - tuberkulin
D23.050.202 - antigeny fungální
D23.050.223 - antigeny helmintové
D23.050.244 - antigeny heterofilní
D23.050.285 - antigeny nádorové
D23.050.290 - antigeny jaderné
D23.050.291 - antigeny rostlinné
D23.050.301 - antigeny povrchové
D23.050.327 - antigeny virové
D23.050.422 - autoantigeny
D23.050.550 - epitopy
D23.050.705 - isoantigeny
D23.050.820 - superantigeny
D23.050.865 - vakcíny syntetické

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.


pletení a háčkování