Archaea

Jeden ze tří domén života (ostatní jsou bakterie a Eukarya), dříve nazývaných Archaebacteria pod taxonu bakterií, ale nyní považovány za oddělené a odlišné. Jsou charakterizovány: (1) na přítomnost charakteristických tRNA a ribozomální RNA, (2) neexistenci peptidoglykanových buněčných stěn; (3) přítomnost éteru vázaných lipidů postavené z větvených podjednotek, a (4) jejich výskytu v neobvyklých stanovištích. I když se podobají archea bakterie v morfologii a genomová organizace, které se podobají Eukarya ve svém způsobu replikace genomu. Doména obsahuje nejméně čtyři království: Crenarchaeota, Euryarchaeota, NANOARCHAEOTA a KORARCHAEOTA.

Kód deskriptoru: B02

Organismy
B02 - Archaea
B02.050 - patogeny v krvi
B02.075 - Crenarchaeota
B02.200 - Euryarchaeota
B02.500 - Korarchaeota
B02.600 - Nanoarchaeota

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování