bronchopulmonální dysplazie

Chronické plicní onemocnění vyvinut po OXYGEN inhalační terapie nebo mechanické ventilace (větrání, mechanické) se obvykle vyskytují v některých předčasně narozených dětí (dítě, Nedonošené) nebo novorozenců se syndromem respirační tísně (syndrom dechové tísně, novorozenec). Histologicky je charakterizován neobvyklé abnormality bronchiolů, jako je metaplazie, snížení počtu alveolární a tvorbu cyst.

Kód deskriptoru: C08.381.520.750.500

Nemoci
C08.381 - plicní nemoci
C08.381.520 - poškození plic
C08.381.520.750.500 - bronchopulmonální dysplazie
C08.381.520.750.750 - ventilátorová pneumonie
C16.614.521 - nemoci nedonošenců
C16.614.521.125 - bronchopulmonální dysplazie
C16.614.521.731 - retinopatie nedonošených

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Makulární degenerace

Degenerace, která postihuje oční sítnici, začíná na jednom oku a může se rozšířit do obou. Ztráta vidění je plíživá a v počátečním stavu si toho nemusíte vůbec všimnout. Po padesátém roce života je tato degenerace velmi...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.


pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara