entropion

Ochablost dolního víčka s okrajem stočeným proti oku. Řasy dráždí povrch oka (zejm. rohovku) a mohou způsobit jeho poškození a infekci. Stav lze upravit drobnou operací. E. spasticum je způsobeno křečí m. orbicularis oculi. E. cicatriceum je způsobeno jizvením s tahem za dolní víčko. E. senile vzniká ve stáří. E. congenitum je vrozené. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C11.338.443

Nemoci
C11.338.133 - blefaritida
C11.338.190 - blefarofimóza
C11.338.204 - blefaroptóza
C11.338.250 - blefarospazmus
C11.338.300 - chalazion
C11.338.362 - ektropion
C11.338.443 - entropion
C11.338.648 - hordeolum
C11.338.912 - trichiáza

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Ječné zrno

Ječné zrno (hordeolum) je akutní zánět mazové žlázky (Zeissovy), která vyúsťuje do folikulu některé z řas. Tyto malé žlázky mají za úkol zvlhčovat řasy a chránit je tak před lomivostí. V případě, že dojde u ucpání...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování