enzymy

Biologické molekuly, které vykazují katalytickou aktivitu. Mohou se přirozeně vyskytují nebo mohou být synteticky vytvořené. Enzymy jsou obvykle bílkoviny, ale také byly identifikovány katalytických RNA a katalytických molekul DNA.

Kód deskriptoru: D08.811

Chemikálie a léčiva
D08.211 - koenzymy
D08.244 - cytochromy
D08.811 - enzymy
D08.811.074 - oprava DNA - enzymy
D08.811.165 - DNA katalytická
D08.811.180 - enzymy imobilizované
D08.811.255 - holoenzymy
D08.811.277 - hydrolasy
D08.811.348 - izoenzymy
D08.811.399 - isomerasy
D08.811.464 - ligasy
D08.811.520 - lyasy
D08.811.641 - multifunkční enzymy
D08.811.682 - oxidoreduktázy
D08.811.739 - rekombinasy
D08.811.797 - RNA katalytická
D08.811.913 - transferasy

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování