uhlovodíky alicyklické

Organické sloučeniny, složený výhradně z uhlíku a vodíku. Tři nebo více atomů uhlíku jsou uspořádány v cyklické struktury, a že mají alifatické vlastnosti.

Kód deskriptoru: D02.455.426.392

Chemikálie a léčiva
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.426 - uhlovodíky cyklické
D02.455.426.100 - můstkové sloučeniny
D02.455.426.392 - uhlovodíky alicyklické
D02.455.426.392.368 - cykloparafiny
D02.455.426.559 - uhlovodíky aromatické

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování