výzkumné techniky

Vyšetřovací techniky používané v pre-klinické a klinického výzkumu, epidemiologie, chemie, imunologie, genetika, atd. Nezahrnují techniky specificky použity na diagnostiku; Therapeutics, anestezii a analgezii, chirurgické zákroky, operativní a stomatologie.

Kód deskriptoru: E05

Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje
E05 - výzkumné techniky
E05.003 - akcelerometrie
E05.008 - extubace
E05.041 - antropometrie
E05.047 - artefakty
E05.059 - autoanalýza
E05.070 - pitva
E05.111 - biotisk
E05.140 - kalibrace
E05.145 - kalorimetrie
E05.157 - katetrizace
E05.170 - cementování
E05.181 - centrifugace
E05.225 - konstrikce
E05.256 - dermatoglyfy
E05.284 - dilatace
E05.333 - ergometrie
E05.417 - tvrdost - testy
E05.466 - ponoření
E05.472 - imobilizace
E05.490 - interferometrie
E05.497 - intubace
E05.540 - magnetometrie
E05.559 - manometrie
E05.581 - metody
E05.591 - mikromanipulace
E05.595 - mikroskopie
E05.638 - olfaktometrie
E05.654 - oscilometrie
E05.660 - parabióza
E05.680 - perfuze
E05.712 - fotografování
E05.734 - fyziognomie
E05.799 - radiometrie
E05.830 - reologie
E05.925 - telemetrie
E05.933 - termometrie
E05.978 - váhy a míry

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování