skupiny lidí - výčet

Osoby, které jsou jednotlivci (např. potrat žadatele), nebo jako členové skupiny (např. Hispanoameričany). To není používán pro příslušníky různých profesí (např. lékaři) a povolání (např., knihovníci), pro které profesní skupiny je k dispozici.

Kód deskriptoru: M01

Lidé
M01 - skupiny lidí - výčet
M01.055 - dospělé děti
M01.066 - alkoholici
M01.072 - atleti
M01.120 - konzultanti
M01.135 - oběti zločinu
M01.142 - zločinci
M01.150 - postižení
M01.252 - přátelé
M01.390 - muži
M01.395 - školitelé
M01.416 - nezletilí
M01.620 - rodiče
M01.643 - pacienti
M01.729 - vězni
M01.755 - uprchlíci
M01.781 - sourozenci
M01.785 - svobodní
M01.800 - otroci
M01.816 - manželé
M01.848 - studenti
M01.873 - umírající
M01.898 - dárci tkání
M01.909 - transgender
M01.975 - ženy

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování