nukleové kyseliny, nukleosidy a nukleotidy

Komplexní sloučeniny o vysoké molekulové hmotnosti, vyskytující se v živých buňkách. Jedná se v podstatě dva typy, ribonukleová (RNA) a deoxyribonukleové (DNA), kyselin, z nichž oba se skládají z nukleotidů (nukleosidů fosfáty spojené dohromady fosfátových mosty).

Kód deskriptoru: D13

Chemikálie a léčiva
D13 - nukleové kyseliny, nukleosidy a nukleotidy
D13.570 - nukleosidy
D13.695 - nukleotidy

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování