terapie

Postupy vedoucí ke zhojení, vyléčení nebo prevenci nemocí.

Kód deskriptoru: E02

Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje
E02 - terapie
E02.046 - apiterapie
E02.056 - balneologie
E02.065 - bariatrie
E02.075 - klid na lůžku
E02.148 - katetrizace
E02.154 - kauterizace
E02.168 - chronoterapie
E02.175 - klimatoterapie
E02.258 - kryoterapie
E02.278 - dekomprese
E02.309 - drenáž
E02.319 - farmakoterapie
E02.421 - metody výživy
E02.467 - terapie fétu
E02.514 - hemodiluce
E02.533 - hydroterapie
E02.547 - hygiena
E02.583 - insuflace
E02.585 - intubace
E02.600 - litotripse
E02.621 - magnetoterapie
E02.730 - ortoptika
E02.774 - fototerapie
E02.785 - placeba
E02.800 - punkce
E02.815 - radioterapie
E02.831 - rehabilitace
E02.849 - omlazení
E02.860 - indukce remise
E02.891 - zahřívání
E02.900 - péče o sebe
E02.960 - léčba larvami

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování