2-naftylamin

Naftalen derivát s karcinogenním působení.

Kód deskriptoru: D02.092.710

Chemikálie a léčiva
D02.092 - aminy
D02.092.050 - alylamin
D02.092.063 - aminoalkoholy
D02.092.080 - aminopyridiny
D02.092.200 - benzylaminy
D02.092.211 - biogenní aminy
D02.092.264 - butylaminy
D02.092.311 - katecholaminy
D02.092.384 - cyklohexylaminy
D02.092.471 - ethylaminy
D02.092.570 - hydroxylaminy
D02.092.650 - Mannichovy báze
D02.092.668 - methylaminy
D02.092.705 - 1-naftylamin
D02.092.710 - 2-naftylamin
D02.092.782 - polyaminy
D02.092.831 - propylaminy
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.426 - uhlovodíky cyklické
D02.455.426.559 - uhlovodíky aromatické
D02.455.426.559.847.638 - naftaleny
D02.455.426.559.847.638.059 - acenafteny
D02.455.426.559.847.638.120 - bunaftin
D02.455.426.559.847.638.162 - sevin
D02.455.426.559.847.638.204 - dimethylaminonaftalensulfonylové sloučeniny
D02.455.426.559.847.638.400 - lovastatin
D02.455.426.559.847.638.472 - kyseliny naftalenoctové
D02.455.426.559.847.638.555 - naftalensulfonany
D02.455.426.559.847.638.638 - naftoly
D02.455.426.559.847.638.721 - naftochinony
D02.455.426.559.847.638.845 - 1-naftylamin
D02.455.426.559.847.638.850 - 2-naftylamin
D02.455.426.559.847.638.870 - 1-naftylisothiokyanát
D02.455.426.559.847.638.900 - naftylvinylpyridin
D02.455.426.559.847.638.930 - pravastatin
D02.455.426.559.847.638.945 - propranolol
D02.455.426.559.847.638.960 - tetrahydronaftaleny
D02.455.426.559.847.638.975 - tolnaftát
D04.615.638 - naftaleny
D04.615.638.059 - acenafteny
D04.615.638.120 - bunaftin
D04.615.638.162 - sevin
D04.615.638.400 - lovastatin
D04.615.638.472 - kyseliny naftalenoctové
D04.615.638.555 - naftalensulfonany
D04.615.638.596 - naftalimidy
D04.615.638.638 - naftoly
D04.615.638.721 - naftochinony
D04.615.638.845 - 1-naftylamin
D04.615.638.850 - 2-naftylamin
D04.615.638.870 - 1-naftylisothiokyanát
D04.615.638.900 - naftylvinylpyridin
D04.615.638.930 - pravastatin
D04.615.638.945 - propranolol
D04.615.638.960 - tetrahydronaftaleny
D04.615.638.975 - tolnaftát

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně. 

comments powered by Disqus