srdce - hypertrofie pravé komory

Zvětšení pravé komory srdeční. Nárůst ventrikulární hmotnosti lze přičíst HYPERTENZI PLICNÍ a to bývá často jednou z příčin kardiovaskulární morbidity a mortality. R

Kód deskriptoru: C14.280.195.410

Nemoci
C14.280 - nemoci srdce
C14.280.195 - kardiomegalie
C14.280.195.160 - dilatační kardiomyopatie
C14.280.195.410 - srdce - hypertrofie pravé komory
C23.300.775 - hypertrofie
C23.300.775.250 - kardiomegalie
C23.300.775.250.400 - srdce - hypertrofie levé komory
C23.300.775.250.401 - srdce - hypertrofie pravé komory

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování