RNA - stabilita

Rozsah, ve kterém RNA molekula si zachovává svou strukturální integritu a odolává degradaci RNázy, a base-katalyzovanou hydrolýzou, v měnících se podmínkách in vivo nebo in vitro.

Kód deskriptoru: G02.111.780

Jevy a procesy
G02.111.080 - bázové složení
G02.111.087 - biochemické procesy
G02.111.097 - tělo - složení
G02.111.100 - mozek - chemie
G02.111.325 - kinetika
G02.111.550 - membrány - tok
G02.111.635 - osmoregulace
G02.111.700 - proteiny - stabilita
G02.111.780 - RNA - stabilita
G02.111.810 - sekvenční homologie
G02.111.840 - rovnováha Th1-Th2

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.