faktory virulence

Tyto složky organismu, které určují její schopnost vyvolat onemocnění, ale nejsou nutné pro jeho životaschopnost samo o sobě. Byly charakterizovány dvě třídy: toxinů Biologické a povrchové adhezní molekuly, které ovlivňují schopnost mikroorganismu napadnout a kolonizovat hostitele. (Z Davis et al., Microbiology, 4. ed. P486)

Kód deskriptoru: D23.946.896

Chemikálie a léčiva
D23.946.123 - bakteriální toxiny
D23.946.330 - enterotoxiny
D23.946.350 - exotoxiny
D23.946.412 - hypoglyciny
D23.946.580 - mořské toxiny
D23.946.587 - mykotoxiny
D23.946.833 - jedyživočišné
D23.946.896 - faktory virulence

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování