benzodioxoly

Sloučeniny na bázi benzenu kondenzovaný k oxole. Ty mohou být vytvořeny z methylovaných katecholů, jako je eugenol.

Kód deskriptoru: D03.383.246.118

Chemikálie a léčiva
D03.383.246 - dioxoly
D03.383.246.118 - benzodioxoly
D03.383.246.118.600 - piperonylbutoxid
D03.383.246.118.750 - safrol
D03.383.246.238 - dioxolany
D03.438.079 - benzazepiny
D03.438.103 - benzimidazoly
D03.438.115 - benzodioxoly
D03.438.115.600 - piperonylbutoxid
D03.438.115.750 - safrol
D03.438.127 - benzofurany
D03.438.150 - benzopyrany
D03.438.174 - benzothiadiaziny
D03.438.185 - benzothiazoly
D03.438.197 - benzothiepiny
D03.438.209 - benzoxaziny
D03.438.221 - benzoxazoly
D03.438.245 - benzoxepiny
D03.438.449 - indazoly
D03.438.473 - indoly
D03.438.496 - indoliziny
D03.438.513 - isoindoly
D03.438.531 - isochinoliny
D03.438.612 - naftyridiny
D03.438.733 - pteridiny
D03.438.759 - puriny
D03.438.786 - chinazoliny
D03.438.810 - chinoliny
D03.438.834 - chinoliziny
D03.438.857 - chinoxaliny
D03.438.928 - thienopyridiny

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování