organismy - formy

Konkrétní stavy nebo fáze životního cyklu organismů. Patří k nim po embryonálních stádií hmyzu, symbiotických vztahů mezi organismy a reprodukčních prvků, jako je spor.

Kód deskriptoru: B05

Organismy
B05 - organismy - formy
B05.200 - chiméra
B05.237 - endofyty
B05.350 - lišejníky
B05.550 - mykorrhiza

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování