nežádoucí reakce na léčiva

Poruchy, které vyplývají ze zamýšleného použití farmaceutických přípravků. Jsou zahrnuty do tohoto čísla široká škála chemicky indukovaných nepříznivých podmínek, vzhledem k toxicitě, lékovými interakcemi, a metabolických účinků léčiv. Poznámka: pro poruchy spojené se zneužíváním drog viz látky, poruchy spojené.

Kód deskriptoru: C25.100

Nemoci
C25.100 - nežádoucí reakce na léčiva
C25.100.249 - poléková akatizie
C25.100.468 - léková alergie
C25.100.750 - dyskinéze léková
C25.100.875 - serotoninový syndrom
C25.723 - otrava

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování