Nukleární medicína

Nukleární medicína je obor medicíny, který využívá k diagnostice a léčbě chorob metody založené na zavedení radioaktivních látek, tj. radiofarmak do těla pacienta.

pletení a háčkování