Posudkové lékařství

Posudkové lékařství je součástí sociálního systému. Zabývá se posuzováním stavu pacienta, závažností stavu, ve vztahu k možnostem vykonávat práci, jedné se o posouzení přiznání invalidního důchodu, ale také různých dávek a příspěvků.  Specialistou je posudkový lékař.

pletení a háčkování