Pracovní lékařství

Pracovní lékařství zajišťuje prevenci a ochranu zdraví zaměstnanců před nemocemi vyplývajícími z výkonu povolání. Posuzuje, zda nemoc může být způsobena pracovním umístěním člověka, navrhuje léčbu i kompenzace. Hlavně pak navrhuje preventivní opatření proti vzniku takových nemocí.

pletení a háčkování